Môj svet

Žijem a tvorím na juhu Slovenska, v Rimavskej Sobote. 

Narodila som sa v Lučenci do rodiny, kde sa umenie udomácnilo už v mojom detstve. Od útleho veku som vídavala pri tvorbe svoju matku – výtvarníčku. Prvé pokusy som absolvovala ako všetky deti s pastelkami, ceruzkami a plastelínou. Ale celé dospievanie tu bol príliš veľký rešpekt k tomuto druhu činnosti a tak som sa aktívne neodvažovala maľovať.

Vyštudovala som odbor história a slovenský jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte v Prešove. Omnoho neskôr, z osobných rodinných dôvodov som si vzdelanie rozšírila o Špeciálnu pedagogiku a diagnostiku na UK v Bratislave. Pracovala som ako historička – múzejníčka , aj na ďalších postoch v kultúrnej aj iných oblastiach. Publikujem najmä z oblasti histórie.

Prvé kresliarske pokusy som absolvovala ako väčšina matiek – kreslením svojim dcéram – domy, stromy, zvieratká a všetko, čo si povedali. A to ma priviedlo k pocitu, že tento spôsob vyjadrenia je mi predsa len  vlastný a musím to skúsiť aj trochu na „vážno“.

Na prvé maľby som si vybrala ako médium drevo a stále som mu verná. Má svoje osobité čaro a témy na ňom sú tiež osobité, takmer rozprávkové, trochu duchovné, občas mytologické. Veľmi rada maľujem na drevo – je to zaujímavé médium a umožňuje využitie kresby a rôznych nepravidelností, aj keď príprava a aj samotná maľba naň je zložitejšia.

Druhá oblasť tvorby sa realizuje najmä na plátnach akrylom, prípadne používam techniku mixedmédia, aby som dodala obrazom 3D efekt. Zaujímam sa však aj o plstenie a mnohé ďalšie výtvarné techniky. Plátna a kartón sú priestorom, kde sa mi najlepšie vyjadrujú myšlienky abstraktnejšou formou a inšpiráciou je všetko, čo sa ma emočne dotkne.

Svet, ktorý žije okolo nás ale hlavne v nás – fantázie, nádeje, pocity, reakcie na okolie, na prečítanú knihu, na vtáčika, ktorý si sadol na krík, úplne obyčajné veci, ktoré prežívame všetci.

Vždy som sa verejne angažovala v rôznych oblastiach života a tak som v posledných rokoch popri komunálnej politike začala organizovať aj občasné výstavy svojich prác a prác tvoriacich priateľov. Vzišli z toho pravidelné aktivity a tie prerástli do potreby založenia umeleckého združenia. Stalo sa tak v roku 2011 – spolu s 2 miestnymi výtvarníčkami som založila VyP Gallery (FB VyP Gallery) so sídlom v mestskej časti Vyšná Pokoradz – Rimavská Sobota, kde aj v súčasnosti už 27 rokov žijem. Združenie usporadúva pravidelné výstavy spoločné a aj jednotlivých svojich členov. Od roku 2018 som členkou aj umeleckého združenia ART MATEHORN. Vystavovala som spolu s jeho členmi najmä v Lučenci a Rimavskej Sobote (2017, 2018). V roku 2018 som vystavovala  2x v Rimavskej Sobote, v Banskej Bystrici, v domovskej galérii a v budúcom roku, ak Boh dá – aj v zahraničí.

http://artmatehorn.sk/mgr-svetlana-bornayova/?fbclid=IwAR1mSJr-qviodCLxW864g3On9259BjGnIAMOpNynQ0StNNt6hon27KYrWLI

Po niekoľkých rokoch tvorby a prezentácie na miestnych kultúrnych podujatiach som navrhla a aj zrealizovala spolu s 2 kolegyňami ( Alica Pavlíková a Margaréta Tholtová) založenie umeleckého združenia VyP Gallery so sídlom v m.č. Rimavskej Soboty – Vyšná Pokoradz.

Mestský úrad dlhodobo zapožičal priestor a svojpomocne z neho vnikla minigaléria, kde sa pravidelne organizujú 2 výstavy ročne – letná a adventná. Z trojice sme po 2 rokoch ostali dve – ja a A. Pavlíková, to však neubralo na aktivitách nášho združenia.