Výstavy

Otvorenie  Black and white a iné

Žijeme síce v mnohých ohľadoch zaujímavú, ale aj ťažkú dobu. Vedú sa útoky na naše vedomie, na naše telá, na našu existenciu a to toľkými otvorenými aj skrytými spôsobmi, že mnoho z nás to už prestáva vnímať a stráca sa v realite dnešných dní. Rozhodovanie sa dnes vyžaduje veľkú odolnosť a schopnosť premýšľať nie v intenciách dneška, nie v horizonte budúceho roka či desaťročí, ale – a to myslím celkom bez nadsázky – v horizonte budúcich inkarnácií.  Lebo žijeme dobu, ktorá je v mnohých ohľadoch rozhodná.  Je mnoho takých, ktorých pohltil každodenný pragmatizmus a iba konajú, ako sa od nich očakáva. Ale sú tiež mnohí, ktorí sa dostali prostredníctvom duchovného prebudenia  do levelov  bližšie k víziám budúcnosti.  Budúcnosti, ktorá závisí od nášho dnešného postoja a našej dnešnej odvahy  kráčať po ceste tohto prebudenia.

Nie je to ľahké ani zábavné a napriek tomu je to treba spraviť, lebo veď nič nové pod Slnkom …. Naši predkovia, žijúci bližšie k prírode a s prírodou to robili tiež tak.  Je módne dnes byť Keltom, je módne dnes byť Slovanom, je módne dnes byť budhistom a je dobré spoznať aj to, čomu sa hovorí šamanizmus. Lebo čerpá z prapodstaty ľudstva a prináša nám čisté, nezaťažené poznanie.

Boli ste zvyknutí  v mojich prácach na farebnosť a mystickosť. Teraz vám chcem predstaviť iný kúsok môjho vnútorného sveta. Všetky tieto práce sú inšpirované  šamanizmom a v  jeho duchu vytvorené. Nemusím  múdro hovoriť o kompozícii,  technike, štýle, či čomkoľvek inom.  Tieto maľované drevá sú reflexiou a reakciou na jednoduché a napriek tomu krásne abstrahujúce vyjadrenie sveta prírodných národov, zhustené do symboliky myšlienok, javov a vecí.  Pohľad na ne by mal priniesť intuitívne vnímanie predstavenej skutočnosti .  Žiadne špekulácie, len pocity, emócie a vnímanie toku energií.

Šamanizmus nie je náboženstvo. neexistuje v ňom boh ani bohovia, nemá chrámy. Šamanské predstavy sveta vychádzajú z bezprostrednej skúsenosti a je zameraný na prítomnosť. Šamanizmus nie je jednotný systém – má veľa rôznych foriem a nie je organizovaný. Šamanizmus nie je vývojovo ukončený – stále sa mení a vyvíja

Šaman v komunite obyčajne vykonáva viacero úloh, ktoré sú v takzvaných „civilizovaných“ spoločnostiach oddelené. Je súčasne lekárom, kňazom, učitelom a stará sa o kultúrne a niekedy aj o právne veci každého jednotlivca. Šamanská predstava sveta sa obyčajne skladá zo sveta ktorý bežne vnímame, zo svetov nad týmto a pod týmto svetom. Tieto svety sú rôzne poprepájané ( strom životaˇ. Šaman z týchto svetov získava informácie a môže ovplyvniť bežnú realitu. Dá sa povedať, že šaman je jednou nohou v tomto svete a druhou v iných, bežnému človeku veľmi vzdialených svetoch. Šamanov život je obyčajne boj. Nie však ako boj ega s okolím , ale vnútorný boj svetla a tmy. Na ceste orla šaman bojuje postupne so štyrmi nepriateľmi. Prvým z nich je strach, ktorý človeku zväzuje ruky. Keď človek prekoná strach, získava moc. Človek, ktorí sa nebojí má obrovskú silu a nič pre neho nie je nemožné, avšak to ešte neznamená, že ju vie ovládať. Moc dokáže človeku ľahko zatemniť vedomie. Keď sa ju človek naučí ovládať, prichádza k nemu ďalší protivník. Je to jasná myseľ. Jasná myseľ človeka uspáva s myšlienkou, že už všetko poznal a takýto človek stráca silu a prestáva bojovať. Ak ale človek prekoná tohto nepriateľa, dostavuje sa staroba, čo je jeho posledný nepriateľ, nad ktorým sa však nedá vyhrať, dá sa s ním len bojovať.

Takže napokon táto jednoduchá forma vyjadrenia na stenách tohto átria nie je o neznalosti, ale naopak, o akceptácii a návrate  k vlastnému vedomiu a ladeniu sa na vyššie frekvencie bytia.

Svetlana Bornayová


Stretnutia 2018
energie-života 2018
Výstava: Energie-života 2018